Zielona szkoła, a wynagrodzenie dla nauczyciela

zielona szkoła a wynagrodzenie dla nauczycielaCzy za wyjazd z dziećmi na zieloną szkołę nauczyciel otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie?

Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wyjazd nauczycieli z dziećmi na zieloną szkołę, czy też inne wycieczki, traktowany jest jako zajęcia zgodne z zadaniami statutowymi szkoły, które muszą być realizowane w ramach obowiązującego czterdziestogodzinnego tygodnia pracy. Pomimo tego, że opiekunowie wycieczki sprawują nadzór i odpowiadają za swoich podopiecznych 24 godziny na dobę, co automatycznie wychodzi poza wymiar czasu pracy, to jednak nie ma bezpośredniego przełożenia na wynagrodzenie wypłacane w ramach stosunku pracy. W praktyce wygląda to tak, że jeśli godziny pracy miałyby wykraczać ponad pełnowymiarowy czterdziestogodzinny tydzień, wówczas do opieki oddelegowani są także dodatkowi nauczyciele, albo inni opiekunowie np. rodzice. Dyrektor może także skorzystać z przepisów, które regulują wykonywanie czynności wychodzących ponad zakres obowiązków pracowniczych tj. z umów cywilnoprawnych.

W przypadku kiedy wyjazd zahacza o dni wolne od pracy tj. sobotę, niedzielę, wówczas mają zastosowanie przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela (art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela), które mówią o tym, że nauczycielowi przysługuje prawo do odbioru dnia wolnego za wykonywanie w dniu wolnym od pracy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. W rzadkich i szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamiast urlopu nauczyciel może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Co zrobić z sześciolatkiem?

co zrobić z sześciolatkiemJuż niedługo ruszy elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Chyba największy dylemat będą mieli rodzice sześciolatków. Będą się zastanawiać, co zrobić z dzieckiem? Gdzie je posłać? Zostawić w zerówce w przedszkolu, czy zapisać do zerówki w szkole? A może jednak posłać dziecko do pierwszej klasy?

Podczas podejmowania decyzji należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Rozwój intelektualny dziecka, który ma oczywiście bardzo duże znaczenie. Jednakże o wiele bardziej kluczowe jest przygotowanie emocjonalne. Jak dziecko odnajduje się w grupie? Czy potrafi skupić się na zadaniu i wysiedzieć przy stoliku przez dłuższy czas? Na takich i wiele innych pytań pomoże nam odpowiedzieć solidna diagnoza przygotowania szkolnego. Pamiętajmy jednak o tym, że dziecko najlepiej znają sami rodzice i to ich opinia jest w sumie najważniejsza. Na drugim miejscu są nauczyciele i opiekunowie z przedszkola. Są z dzieckiem przez kilka godzin dziennie, prowadzą z nim zajęcia, obserwują i wyciągają wnioski. Z pomocą przychodzą także specjaliści: psycholog, pedagog, ewentualnie logopeda.

Bez względu na to jaką decyzję rodzic podejmie, początki będą trudne. I w tym momencie ogromną rolę ma do spełnienia Nauczyciel. To od niego zależeć będzie w jaki sposób dziecko odnajdzie się w nowej roli, jak będzie funkcjonowało i czy sobie poradzi.

O nauczaniu początkowym

o nauczaniu początkowymJaki powinien być nauczyciel nauczania początkowego? Przede wszystkim powinna cechować go otwartość, cierpliwość i przyjazna aparycja do dzieci. Powinien umieć także budować zaufanie. Zdolność podzielności uwagi i umiejętność słuchania to kolejne cechy dobrego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje wiedzę z zakresu podstawy programowej. A przy tym przygotowuje dzieci do nauki w starszych klasach i kształtuje u nich nawyk systematycznej pracy. Ważne jest, aby tę wiedzę przekazywał w umiejętny sposób.

Nauczyciel prowadzi klasę przez trzy lata nauki, pozostając jednocześnie jej wychowawcą. W tym czasie uczy dzieci wszystkich wymaganych programowo przedmiotów: języka polskiego, matematyki, muzyki, plastyki, techniki i lekcji W-f i odpowiada za realizację całego, zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu nauczania. Część zajęć prowadzona jest także poza murami szkoły. Nauczyciel organizuje różnego rodzaju wycieczki np. do parku, do muzeum, teatru itp.

Oprócz prowadzenia lekcji, nauczyciel wychowania początkowego sprawuje również opiekę nad dziećmi podczas przerw, pilnując przy tym bezpieczeństwa swoich wychowanków. Pomimo tego, że praca nauczyciela w klasach I-III ma charakter indywidualny, to jednak jego praca wymaga także współpracy z innymi ludźmi. Współpracuje z rodzicami dzieci, w razie potrzeby kontaktuje się z nimi i organizuje dla nich zebrania. Ściśle współpracuje także z pedagogiem szkolnym i psychologiem, jak również z innymi nauczycielami.

Nowy rok

Nowy rok szkolny to zawsze dla nauczyciela ciężki okres. Nie tylko uczniowie muszą się na nowo przystosować do nowego trybu życia, ale nauczyciele też. Szczególnie tacy, którzy nagle otrzymali własną klasę na wychowawstwo, dochodzi im mnóstwo papierkowej roboty i opieki nad zgrają „własnych” podopiecznych.

b69Pod koniec minionego roku szkolnego byłam przekonana, że osobom z tak krótkim stażem pracy nie daje się wychowawstwa. Jak widać, myliłam się. Wystarczyły zaledwie dwa lata pracy w szkole i dość dobre opinie w oczach uczniów, a już dali mi wychowawstwo. Nie narzekam, ale jestem trochę przerażona i boję się czy sobie poradzę. Jestem młoda, mało doświadczona, a pracy czeka mnie naprawdę sporo.

Od tego roku szkolnego zostałam wychowawczynią klasy IVa. Z tego, co zauważyłam w tamtym roku trafiły mi się całkiem grzeczne i zdolne dzieciaczki. Oczywiście mam w grupie kilka ananasów, które tylko czekają, by narozrabiać, jednak ogólnie dzieciaki są dobre. Nie ma żadnych agresorów czy przemądrzalców. Są zwykłe dzieciaki, które dopiero uczą się jak funkcjonować w społeczeństwie.

Dobrych nauczycieli jest mało

W dobie dzisiejszego nacisku na edukację, zdobycie dobrej pracy i dalszy rozwój kariery, nauczyciel jawi się jako osoba, która na wielu etapach rozwoju dziecka (a później nastolatka i młodego człowieka) niejako stanowi o tym, czy uczeń w edukacji osiągnie to, co powinien. Nauczyciele stanowią o tym, czy dzieci są dobrze uczone, dobrze wychowane i czy po czasie „wychodzą na ludzi”. Dobry nauczyciel jest skarbem, o który trzeba dbać i starać się, by nie został roztrwoniony. Niestety, nauczycieli, którzy potrafią zainteresować wiedzą i dać pozytywnego kopa do myślenia jest w tym zawodzie mało.

a5Żeby zostać dobrym nauczycielem nie wystarczy być osobą, która ma jakąś określoną wiedzę i ją po prostu innym przedstawia. Do nauki innych osób potrzeba pasji, by wiedzą zarazić młodych ludzi. Nieodzowne jest także nieszablonowe podejście do nauki. Zwykłe, suche przedstawianie informacji na pewno nikogo nie zainteresuje – co więcej, może nawet odstraszyć od chęci głębszego poznania danego zagadnienia lub przedmiotu. Nauczyciel powinien być przede wszystkim wychowawcą i mentorem. Traktować swoją pracę jako swego rodzaju pasję, a nie nieciekawy obowiązek. Dobrze by było, by był niczym starszy przyjaciel: otwarty na problemy uczniów, umiejący dochować tajemnicy i potrafiący słuchać. Bo w pracy nauczyciela wbrew pozorom liczy się nie tylko mówienie, ale właśnie słuchanie. Uczniowie mają swoje racje, swoje przekonania, pomysły i problemy. Powinni na tyle pewnie czuć się w obecności swojego nauczyciela, by bez problemu się z nim nimi podzielić, bez obawy, że zostaną zignorowani, wyśmiani lub nierozumiani.

Obecnie, niestety znaczna większość nauczycieli pracuje w systemie „od-do”. Od końca przerwy do jej początku, od pierwszej lekcji, do ostatniej, od poniedziałku do piątku i od września do czerwca. Poza tymi ramami czasowymi uczniowie zostawiani są sami sobie lub korzystają z dodatkowej pomocy korepetytorów.

Wolne od dzieciarni

z69Z jednej strony cieszę się, że ferie w województwie wielkopolskim zaczynają się dopiero w połowie lutego, a z drugiej już teraz chciałabym mieć dwa tygodnie wolnego i odpocząć od wrzasków dzieciaków biegających po szkolnych korytarzach. Jeśli komuś wydaje się, że praca z najmłodszymi dziećmi jest o wiele przyjemniejsza niż praca z gimnazjalistami czy licealistami to się grubo myli. Nie ma chyba nic gorszego niż stado rozwrzeszczanych dzieciaków, którym tak naprawdę nic nie możesz zrobić. Maluchom nie zagrozisz jedynką, bo ocen jeszcze nie mają. Możesz co najwyżej pogrozić, że napiszesz do ich rodziców i poskarżysz się na ich zachowanie. Praca z dzieciakami jest bardzo trudna, ale i tak ją uwielbiam.

Nauczycielką w klasach 1-3 jestem od ponad dziesięciu lat i przez ten czas przyzwyczaiłam się już, że dzieci są bardzo różne. Prawie każde można podejść w odpowiedni sposób i wymóc na nim odpowiednie zachowanie. W zależności od dziecka wystarczy pogrozić palcem, krzyknąć, zagrozić odstawieniem do kąta lub powiadomieniem rodziców. Na największych gagatków są jeszcze inne metody, ale nie będę ich zdradzała, nauczyciel Gniezno.

Praca z dziećmi ma jedną podstawową wadę. Przez to, że mam dzieciaków po uszy i po pracy marzę jedynie o chwili spokoju, nie zdecydowałam się jeszcze na własne dzieci. Mąż cały czas namawia mnie na powiększenie rodziny, ale jakoś nie mogę się zdecydować.

Jak zostać nauczycielem

Osoba zainteresowana pracą w charakterze nauczyciela powinna mieć ukończone studia wyższe. Może np. posiadać dyplom ukończenia specjalnej szkoły pedagogicznej (np. kolegium nauczycielskiego) wyspecjalizowanej w kształceniu nauczycieli. Inną opcją jest posiadanie dyplomu ukończenia uniwersytetu, politechniki czy akademii ekonomicznej.

Chemistry Teacher with Students in ClassKierunek studiów wybrany przez przyszłego nauczyciela powinien posiadać specjalność nauczycielską np. nauczyciel języka polskiego powinien ukończyć polonistykę o profilu nauczycielskim. Jeżeli na danym kierunku nie ma specjalności nauczycielskiej nie oznacza to jednak, że przed absolwentem tego kierunku kariera nauczyciela jest zamknięta. Może on ukończyć studium pedagogiczne lub kurs organizowany przez instytucję prywatną, dzięki którym zdobędzie potrzebne uprawnienia. Wymogi MENiS są jasne: aby zostać nauczycielem po którymkolwiek kierunku wyższych studiów trzeba zaliczyć kurs pedagogiczny. Składa się on z 270 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania oraz kilkutygodniowych praktyk w szkole.

Praca nauczyciela w Polsce jest okresowo kontrolowana i oceniana. Ocena ta odbywa się przed awansem na wyższy stopień, a także każdorazowo na wniosek samego nauczyciela, dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór nad szkołą. Zgodnie z niedawną reformą oświaty wyróżnić można cztery kategorie zawodowe nauczycieli: stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Pokonywanie kolejnych szczebli wymaga spełnienia określonych zasad awansu. Aby wspiąć się na najwyższy potrzeba minimum 9 lat pracy, nauczyciel Siedlce.

Zmiany w dniach wolnych

W tym roku Pani Minister zrobiła wszystkim nauczycielom niezbyt przyjemny prezent i postarała się o skrócenie nam wolnego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Jak argumentuje, nie chodzi o same święta, a o dodatkowe dni wolne, np. te przed Wigilią, przed Nowym Rokiem czy o 5 stycznia. W te dni szkoły mają obowiązek zorganizować dla chętnych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Sytuacja ta dotyczy głównie młodszych uczniów, których rodzice chętnie wysłaliby ich do szkoły gdy sami muszą pracować.

w69Oficjalnie czas świąteczny jest czasem, w którym nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły, dlatego listy wysłane przez Panią Minister do dyrektorów szkół zaowocowało tym, że w wielu placówkach w dni wolne od szkoły prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci, które tego potrzebują.

Ja wyznaczona zostałam do opieki nad dzieciakami 23 i 29 grudnia. W te dni muszę normalnie iść do szkoły od godziny 8.00 do 17.00. Muszę przyznać, że całkowicie psuje mi to plany, bo na całe dwa tygodnie wolnego miałam wyjechać z rodziną do moich teściów na Mazury. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Rząd nie mogę tego zrobić, a teściów odwiedzę jedynie na parę dni, nauczyciel Pruszków. Jestem zła zarządzenie Minister, ale z drugiej strony wiem, że dodatkowe zajęcia w szkole to wybawienie dla rodziców młodszych dzieci.

Niegrzeczne dzieci

Przed rozpoczęciem tego roku szkolnego miałam takie wielkie, ambitne plany, że szybko uda mi się podbić serca moich nowych wychowanków i stanę się dla nich panią idealną. Marzyła mi się grupka grzecznych, poukładanych dzieci, z którymi będę mogła zrealizować wiele dobrych pomysłów. Oczywiście łobuzy też są potrzebne, żeby nie było zbyt nudno, jednak nie za wiele i niezbyt niegrzeczne.

w69Swój plan podbicia serca dzieciaków zaczęłam wcielać od pierwszej godziny zajęć, jednak szybko przekonałam się, że jego realizacja nie będzie taka łatwa, jak mi się wydawało. O ile chłopcy są w miarę grzeczni, to moje wychowanki to istne diabły w anielskich powłokach. Co z tego, że są śliczne i pięknie potrafią się przymilać, skoro rozrabiają gorzej od chłopaków, nauczyciel Inowrocław.

Żeby zapanować jakoś nad swoją gromadką szybko musiałam wprowadzić system kar i nagród, który oczywiście nie spotkał się z ogólnym uznaniem dzieciaków. Nagrody są super, ale kary nie za bardzo. Wątpię, bym w tym roku wygrała tytuł najlepszej pani nauczycielki. Niektórym dzieciom wyraźnie nie podoba się, że ktoś próbuje je wychowywać. Gdzie w tych czasach są rodzice?

Przed początkiem roku

69Podobnie jak w przypadku większości nauczycieli w Polsce, tak i ja przeżywam obecnie bardzo trudne chwile związane z faktem, że za kilka dni skończą się słodkie laby i zacznie intensywna praca z dziećmi i młodzieżą. Dzisiaj mamy ostatni dzień wakacji, bo weekendu do wakacji zaliczać nie należy. Rano obudziłam się w bardzo złym humorze i pierwszą myślą, jaka wpadła do mojej głowy tuż po pobudce był fakt, że od najbliższego poniedziałku znów będę musiała użerać się ze swoimi uczniami, a do kolejnej dłuższej przerwy od pracy zostało jeszcze kilka miesięcy. Jak znam życie to czas od początku roku do przerwy świątecznej bardzo szybko minie, jednak teraz wydaje mi się, że będzie ciągnął się w nieskończoność, nauczyciel Pabianice.

Kolejnym nieciekawym aspektem zbliżającego się roku szkolnego jest to, że w tym roku czeka mnie o wiele więcej pracy, jako, że po raz pierwszy będę wychowawczynią. W udziale przypadła mi klasa pierwsza gimnazjum i śmiem twierdzić, że dzieciaki w tym wieku są chyba najgorsze. Wolałabym mieć dwie godziny zajęć z licealistami niż jedną z uczniami gimnazjum.

Jak sami widzicie nowy rok szkolny zapowiada się niezbyt ciekawie. Liczę jednak, że tak jak każdego roku po jakimś czasie uda mi się wdrożyć w normalny tryb pracy i życia, dzięki czemu szybko zapomnę o wcześniejszym niezadowoleniu. Tak naprawdę lubię uczyć i lubię swoje dzieciaki, ale początek roku szkolnego zawsze jest dla mnie bardzo stresujący.