Praca jako nauczyciel – najważniejsze informacje

Pasja, zaangażowanie, charyzma i empatia – to wyróżnia dobrego nauczyciela. Co jeszcze jest niezbędne, by pracować w tym zawodzie? Jakie trudności wiążą się z pracą w szkole? Sprawdź, czy profesja nauczyciela jest dla ciebie.

Znajdź pracę w kilka chwil.
Oferty pracy jako nauczyciel czekają.

dzisiaj

Lektor języka niemieckiego

PROFI-LINGUA Szkoła Języków Obcych

dolnośląskie / Wrocław

Lubię: Patrzeć jak Twoi uczniowie przełamują barierę językową Motywować Inspirować Dzielić się wiedzą Jeśli powyższe dotyczy Ciebie, jesteś lektorem którego szukamy! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie Prywatną opiekę medyczną 50% zniżki na kurs...

dzisiaj

Lektor języka niemieckiego

PROFI-LINGUA Szkoła Języków Obcych

małopolskie / Kraków

Lubię: Patrzeć jak Twoi uczniowie przełamują barierę językową Motywować Inspirować Dzielić się wiedzą Jeśli powyższe dotyczy Ciebie, jesteś lektorem którego szukamy! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie Prywatną opiekę medyczną 50% zniżki na kurs...

dzisiaj

Lektor języka niemieckiego

PROFI-LINGUA Szkoła Języków Obcych

zachodniopomorskie / Szczecin

Lubię: Patrzeć jak Twoi uczniowie przełamują barierę językową Motywować Inspirować Dzielić się wiedzą Jeśli powyższe dotyczy Ciebie, jesteś lektorem którego szukamy! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie Prywatną opiekę medyczną 50% zniżki na kurs...

dzisiaj

Lektor języka niemieckiego

PROFI-LINGUA Szkoła Języków Obcych

wielkopolskie / Kalisz, Poznań

Lubię: Patrzeć jak Twoi uczniowie przełamują barierę językową Motywować Inspirować Dzielić się wiedzą Jeśli powyższe dotyczy Ciebie, jesteś lektorem którego szukamy! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie Prywatną opiekę medyczną 50% zniżki na kurs...

dzisiaj

Lektor języka niemieckiego

PROFI-LINGUA Szkoła Języków Obcych

mazowieckie / Warszawa

Lubię: Patrzeć jak Twoi uczniowie przełamują barierę językową Motywować Inspirować Dzielić się wiedzą Jeśli powyższe dotyczy Ciebie, jesteś lektorem którego szukamy! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie Prywatną opiekę medyczną 50% zniżki na kurs...

dzisiaj

Lektor języka niemieckiego

PROFI-LINGUA Szkoła Języków Obcych

świętokrzyskie / Kielce

Lubię: Patrzeć jak Twoi uczniowie przełamują barierę językową Motywować Inspirować Dzielić się wiedzą Jeśli powyższe dotyczy Ciebie, jesteś lektorem którego szukamy! Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie Prywatną opiekę medyczną 50% zniżki na kurs...

Więcej ofert pracy
ikona 1

Nauczyciel: predyspozycje zawodowe, wymagania

Jak zostać nauczycielem?

Wykształcenie

Wykształcenie

Nauczyciel musi mieć wykształcenie wyższe. Kandydat może pobierać naukę na uniwersytecie, w akademii, szkole wyższej czy kolegium nauczycielskim.

Uprawnienia

W ramach studiów należy wybrać specjalizację nauczycielską bądź ukończyć kurs pedagogiczny, obejmujący zagadnienia z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Uprawnień pedagogicznych nie wymaga się od nauczycieli akademickich.

Uprawnienia
Praktyki

Praktyki

Kandydat na stanowisko nauczyciela musi również odbyć praktyki w szkole. Zajęcia polegają na obserwowaniu lekcji i prowadzeniu zajęć z dziećmi pod okiem opiekuna praktyk – doświadczonego nauczyciela.

Zaświadczenie

Przed podpisaniem umowy nauczyciel powinien przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. zaświadczenie o niekaralności). Nie jest to konieczne tylko wówczas, gdy z nauczycielem nawiązywany jest kolejny stosunek pracy w tej samej placówce w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Zaświadczenie

Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela?

Nauczyciel nie tylko edukuje innych, ale również sam nieustannie się rozwija. Powinien uzupełniać wiedzę o najnowsze doniesienia nauki, brać udział w szkoleniach i szukać coraz lepszych sposobów skutecznego nauczania, np. z uwzględnieniem nowych technologii. Karta nauczyciela, czyli ustawa regulująca zasady pracy nauczyciela, przewiduje cztery stopnie awansu zawodowego.

Nauczyciel stażysta

Status ten uzyskuje osoba bez doświadczenia, która podejmuje pierwszą pracę w szkole (z wyjątkami dotyczącymi np. nauczycieli akademickich). Stażysta ma 20 dni na przedstawienie dyrektorowi planu rozwoju zawodowego. Warto pamiętać, że konieczność dostarczenia takiego planu dotyczy wszystkich stopni awansu w tym zawodzie. W czasie stażu początkujący nauczyciel poznaje strukturę organizacyjną szkoły, uczy się zasad prowadzenia dokumentacji, obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli wyższych stopniem oraz omawia je z nimi. Do jego obowiązków należy również przeprowadzanie zajęć pod okiem opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Powinien też uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez placówkę dydaktyczną.

Nauczyciel kontraktowy

Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskuje osoba, która odbyła 9-miesięczny staż w szkole i uzyskała pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Stopień nadaje dyrektor szkoły. Nauczyciel kontraktowy może samodzielnie, bez zewnętrznego nadzoru, prowadzić zajęcia z uczniami. To osoba, która nie tylko ma przygotowanie merytoryczne, ale też wzbudza zaufanie, jest empatyczna i zarazem asertywna – potrafi zapanować nad klasą i sprawić, że w czasie lekcji uczniowie zachowują się zgodnie z ustalonymi zasadami i wypełniają polecenia.

Nauczyciel mianowany

Do uzyskania tego stopnia awansu niezbędne jest odbycie stażu, który uwzględnia prowadzenie zajęć pod okiem opiekuna oraz dyrektora szkoły, a także poprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli w celu ewaluacji sposobu nauczania (najlepiej w obecności nauczyciela-doradcy metodycznego). O awans może starać się osoba, która odnosi sukcesy w swojej pracy, doskonali warsztat pedagoga, pogłębia wiedzę i szuka możliwości usprawnienia pracy w szkole. Zanim nauczyciel kontraktowy rozpocznie staż na nauczyciela mianowanego, musi przepracować co najmniej 2 lata od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu.

Nauczyciel dyplomowany

O awans mogą starać się nauczyciele, którzy pracowali w szkole przez minimum rok od nadania tytułu nauczyciela mianowanego. Pedagog rozpoczyna staż trwający – w większości przypadków – 2 lata i 9 miesięcy. W czasie stażu nauczyciel mianowany uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, jest obserwatorem zajęć, a także prowadzi lekcje pod nadzorem dyrektora i opiekuna stażu. Również w tym przypadku wymaga się poprowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli (w miarę możliwości w obecności nauczyciela-doradcy metodologicznego). Nauczyciel dyplomowany jest najwyższym stopniem kariery w tym zawodzie.

Czas pracy nauczyciela – ile wynosi?

Jest to wymagająca profesja, która wiąże się ze sporym stresem, narażeniem na hałas, koniecznością wielogodzinnego mówienia, a często również obciążeniem psychicznym. Nauczyciel pracuje w klasie lekcyjnej, ale nie tylko. Część obowiązków wykonuje poza nią (np. w domu) – przygotowuje zajęcia, sprawdza klasówki, uzupełnia dziennik i dokumentację itp. Jaki jest zatem czas pracy nauczyciela? Zależy on od kilku składników – przede wszystkim tzw. pensum, czyli liczby godzin zajęć lekcyjnych, do których poprowadzenia zobowiązany jest pracownik. Wymiar pensum różni się w zależności od typu szkoły i stanowiska nauczyciela. Do liczby godzin lekcyjnych dodaje się czas poświęcany na wykonanie pozostałych czynności. Warto pamiętać, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

Etos nauczyciela

Dlatego jednym z podstawowych wymagań do pracy w tym zawodzie jest nienaganna postawa moralna.
5
Na nauczycielu ciąży ogromna odpowiedzialność. Może być prawdziwym przewodnikiem, który zarazi podopiecznych pasją i pomoże im rozwinąć talenty.
4
Do jego powinności należy też wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji, a także w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla innych.
3
Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych oraz obywatelskich zgodnie z ideami demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
2
Nauczyciel nie tylko przekazuje informacje z wybranej dziedziny. Jak instruuje Karta nauczyciela, jest to osoba, która wychowuje, stanowi przykład do naśladowania, troszczy się o uczniów.
1

Nauczyciel – wynagrodzenie

Płaca nauczyciela zatrudnionego w państwowej placówce jest ustalona ustawowo. Podczas obliczania jej wysokości bierze się pod uwagę szereg składników:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za nadgodziny oraz godziny doraźnych zastępstw,
  • nagrody i inne świadczenia.

Ponadto, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela zależy od stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji oraz wymiaru obowiązkowych zajęć. Wysokość dodatków z kolei może być różna z uwagi na okres zatrudnienia, jakość świadczonej pracy, dodatkowe obowiązki oraz funkcje czy trudne, uciążliwe warunki pracy.

combined-shape-1

Mediana pensji (brutto)

STAŻYSTA
KONTRAKTOWY
MIANOWANY
DYPLOMOWANY
combined-shape-1-bottom
gift

Praca dla nauczycieli

Czy trudno o etat w szkole?

Zgodnie z ogólnopolskim Barometrem zawodów zapotrzebowanie na nauczycieli jest spore, a deficyt obserwuje się we wszystkich województwach. Największe braki kadrowe dotyczą nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, jednak o pracę nie trudno również pedagogom specjalizującym się w uczeniu przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, nauczania przedszkolnego czy nauczycielom-psychologom. Nieco mniejsze zapotrzebowanie jest na pracowników dydaktycznych szkół specjalnych, a najmniejsze na nauczycieli nauczania początkowego.

Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy nauczyciela

Zastanawiasz się nad tym, czy nadajesz się do tego, żeby zostać nauczycielem? Być może, ten...
Jako nauczyciel masz bardzo wiele obowiązków służbowych. Musisz nie tylko prowadzić lekcje, ale również się...
Wakacje w trakcie. To okazja do upragnionego wypoczynku nie tylko dla uczniów i studentów, ale...
Wiosna i lato to czas, kiedy większość z nas chce prezentować się jak najlepiej. Nie...