Edukacja i nauczanie
odmowa wykonania polecenia służbowego
Jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy swój rozum i nie zawsze musimy wykonywać bezdyskusyjnie polecenia przełożonych. Warto wiedzieć, kiedy przysługuje nam prawo do odmowy. Dotyczy to także osób pracujących na stanowisku nauczycielskim.

  • Polecenie przełożonego nie jest wiążące w momencie, gdy wykracza poza zakres obowiązków. Szef nie powinien wymagać od swoich pracowników wykonania działań, które nie mają żadnego związku z ich obowiązkami zawodowymi.
  • Odmowa będzie również zasadna, kiedy konkretne zadanie w jakikolwiek sposób będzie naruszało prawo. Fałszowanie dat w dokumentach, czy wpisywanie oszukanych danych może skończyć się tragicznie do pracownika. W takim przypadku jak najbardziej może on odmówić podjęcia tego typu czynności.
  • Kiedy zadanie zlecone przez szefa będzie wiązało się z niebezpieczeństwem dla pracownika, ten również może odmówić wykonania go. Zawsze należy pamiętać o tym, że zdrowie ma się tylko jedno i należy o nie bezwzględnie dbać.

Nauczyciel powinien być nieustannie w znakomitej kondycji. Nie tylko fizycznej, ale również psychicznej. Kiedy źle czuje się w konkretnym dniu może zarazić uczniów chorobą, nawet zwykłym przeziębieniem. Kiedy natomiast nie jest skoncentrowany i ma gorszy dzień, a sprawuje opiekę nad małymi dziećmi – wtedy jego rozkojarzenie może mieć bardzo tragiczne skutki względem bezpieczeństwa dzieci. Dlatego w takiej sytuacji ma prawo do odmówienia wykonania obowiązków. Pracodawca w żadnym wypadku nie może nadużywać swoich uprawnień. Dotyczy to również sytuacji, w których miałby traktować gorzej jednego pracownika względem pozostałych. Kiedy to na przykład zleci dodatkowe nadgodziny osobie, której nie darzy sympatią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *