Edukacja i nauczanie
o nauczaniu początkowym
Jaki powinien być nauczyciel nauczania początkowego? Przede wszystkim powinna cechować go otwartość, cierpliwość i przyjazna aparycja do dzieci. Powinien umieć także budować zaufanie. Zdolność podzielności uwagi i umiejętność słuchania to kolejne cechy dobrego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje wiedzę z zakresu podstawy programowej. A przy tym przygotowuje dzieci do nauki w starszych klasach i kształtuje u nich nawyk systematycznej pracy. Ważne jest, aby tę wiedzę przekazywał w umiejętny sposób.

Nauczyciel prowadzi klasę przez trzy lata nauki, pozostając jednocześnie jej wychowawcą. W tym czasie uczy dzieci wszystkich wymaganych programowo przedmiotów: języka polskiego, matematyki, muzyki, plastyki, techniki i lekcji W-f i odpowiada za realizację całego, zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu nauczania. Część zajęć prowadzona jest także poza murami szkoły. Nauczyciel organizuje różnego rodzaju wycieczki np. do parku, do muzeum, teatru itp.

Oprócz prowadzenia lekcji, nauczyciel wychowania początkowego sprawuje również opiekę nad dziećmi podczas przerw, pilnując przy tym bezpieczeństwa swoich wychowanków. Pomimo tego, że praca nauczyciela w klasach I-III ma charakter indywidualny, to jednak jego praca wymaga także współpracy z innymi ludźmi. Współpracuje z rodzicami dzieci, w razie potrzeby kontaktuje się z nimi i organizuje dla nich zebrania. Ściśle współpracuje także z pedagogiem szkolnym i psychologiem, jak również z innymi nauczycielami.

18 stycznia 2017

W klasie mojej córki nauczyciel wychowania początkowego zmieniał się już dwa razy, a koniec roku szkolnego jeszcze nie minął. Podobno klasa jest trudna i mało kto z nimi może wytrzymać.

24 stycznia 2017

Jak myślicie, posłać sześciolatka do pierwszej klasy, czy do zerówki?

2 lutego 2017

Wybór jest bardzo trudny. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Nie tylko od rozwoju intelektualnego,ale także od jego rozwoju emocjonalnego, a nawet rozwoju fizycznego. Z pewnością rodzice sami najlepiej będą wiedzieli co zrobić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *