Nauczyciel jest osobą posiadającą potwierdzone predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym di nauczania formalnego w oświacie. Doborem kandydatów do zawodu nauczyciela zajmuje się pedeutologia, dział pedagogiki.

1Zawód nauczyciela regulowany jest w dwóch aktach prawnych. Obowiązujące w naszym kraju ustawodawstwo rozróżnia nauczyciela  w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, do którego stosuje się Karta Nauczyciela oraz nauczyciela akademickiego w szkolnictwie wyższym, którego dotyczy ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielem może zostać osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych i placówkach im równoważnym podlegają systemowi awansu zawodowego, zgodnie z którym na poszczególnych szczeblach kariery uzyskują tytuły: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego. Ponadto, istnieje tytuł honorowego profesora oświaty przyznawany najbardziej zasłużonym nauczycielom dyplomowanym.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *