Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Nauczyciel przedszkola - nauczyciel wychowawca
Miejsce pracy: Czeladź
Numer: StPr/21/0776
OBOWIĄZKI:

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków. Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkownika. Realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie; prowadzenie wspólnie z innymi pracownikami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, pomaga w realizowaniu zadań wynkających z indywidualnych programów ipet napisanych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanych przez poradnie psychologiczno pedagogiczną, wspieranie dzieci z radzeniem sobie z emocjami w nazywaniu ich oraz towarzyszenie w przeżywaniu. Przygotowanie dekoracji w sali, tablic wystawowych, dyplomów dla dzieci, organizowanie konkursów wewnętrzynych oraz branie udzału w zewnętrznych konkursach prowadzonych przez inne placówki. Prowadzenie zajęć: logopedycznych, ćwiczenia małej motoryki, ćwiczenia dużej motoryki, prowadzenie bajkoterapii, prowadzenie zajęć dramy, stosowanie metody improwizacji ruchowej, gimnastyki twórczej oraz ruchu rozwijającegio, stosowanie metod projektu i różnego rodzaju stymulacji, przygotowywanie zajęć dla dzieci, planów rocznych i miesięcznych, innowacji pedagogicznych, dokumentacji wymaganych przez MEN, scenariusz zajęć, obserwacji dzieci i diagnoz oraz programów terapeutycznych ipet. Praca na dwie zmiany 6:00-14:00 i 9:00-17:00

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wykształcenie min. średnie. Może być osoba w w trakcie studiów pedagogicznych. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie

Miejsce pracy:

Czeladź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 493,21 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Podobne oferty

wczoraj

Nauczyciel przedszkola

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Podkowa Leśna

prowadzenie zajęć, praca w książkach,uzupełnianie dziennika , opinie/diagnozy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

wczoraj

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

Firma: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Lokalizacja: małopolskie / Modlniczka

Nauczyciel wspierający, praca z 4 latkiem z niuepełnosprawnością sprzężoną. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: oligofrenopedagog

wczoraj

Nauczyciel florysta

Firma: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Nauczanie teorytyczne przedmiotu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak