Ogłoszenie numer: 6174528, z dnia 2022-01-10

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej
za granicą na rok szkolny 2022/2023 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Nauczyciel

Miejsce pracy: świętokrzyskie

 

Opis stanowiska

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki.
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w formie papierowej na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

 

Ostateczny termin przysłania dokumentów: 31 stycznia 2022 r. do godz. 15.00
Szczegóły na stronie www.orpeg.pl Telefon: 22 853 87 06
Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli
http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  • kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
  • znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  • co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli, lub ostatnią pozytywną ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą,
  • warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.


Obowiązki
Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.


Informacje dodatkowe

  • oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
  • oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
  • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  • kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
  • ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Oferujemy

  • wsparcie w procesie relokacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

wczoraj

Nauczyciel przedszkola

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Podkowa Leśna

prowadzenie zajęć, praca w książkach,uzupełnianie dziennika , opinie/diagnozy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

wczoraj

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

Firma: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Lokalizacja: małopolskie / Modlniczka

Nauczyciel wspierający, praca z 4 latkiem z niuepełnosprawnością sprzężoną. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: oligofrenopedagog

wczoraj

Nauczyciel florysta

Firma: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Nauczanie teorytyczne przedmiotu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak