Centrum Nauki Kopernik

poszukuje osoby do pracy w Pracowni Wydarzeń na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w programie Nauka dla Ciebie 
Warszawa
Opis stanowiska:

Realizacja prac związanych z organizacją Konkursu Nauka dla Ciebie oraz komponentu Nauka dla Ciebie w domu we współpracy z zespołem projektu Nauka dla Ciebie.

 • Koordynacja prac związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu Nauka dla Ciebie, skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, w tym m.in.:
  • stworzenie koncepcji kolejnej edycji konkursu,
  • opracowanie zasad rekrutacji uczestników,
  • przeprowadzenie rekrutacji,
  • kontakt z uczestnikami konkursu,
  • nadzorowanie prac jury konkursu,
  • organizacja gali finałowej wieńczącej konkurs,
  • wsparcie organizacyjne Letniej Szkoły Prototypowania;
 • Koordynacja prac związanych z komponentem Nauka dla Ciebie w domu, obejmującym zestaw do eksperymentowania dla rodzin z dziećmi oraz wyjazdowe warsztaty pedagogiczne, w tym m.in.:
  • przeprowadzenie rekrutacji placówek,
  • odpowiedzialność za projektowanie warsztatów, za równo od strony scenariusza, jak i organizacyjnie,
  • organizacja warsztatów wyjazdowych;
 • Kontakt z odbiorcami działań (szkoły nauczyciele, uczniowie oraz rodzice i dzieci) 
 • Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji koordynowanych działań
 • Prace administracyjne, w tym planowanie i rozliczanie budżetu nadzorowanych działań
 • Współpraca w przygotowaniu raportów, analiz i prezentacji dotyczących realizowanych zadań
Aplikuj, jeśli posiadasz:
 • Min. 2-lata doświadczenia w koordynacji działań z zakresu popularyzacji nauki lub edukacji
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń
 • Bardzo dobrą organizację pracy własnej
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność dostrzegania potrzeb odbiorców programu i projektowania działań w odpowiedzi na nie
 • Kreatywność i gotowość do tworzenia nowych rozwiązań
 • Odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów, egzekwowanie wykonywania zadań i inicjatywa w podejmowaniu działań
 • Gotowość do uczenia się i entuzjazm
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
Mile widziane:
 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych m.in. pedagogika, psychologia, socjologia, komunikacja społeczna
 • Doświadczenie w realizacji ogólnopolskich konkursów
 • Znajomość działalności programowej Centrum Nauki Kopernik
 • Doświadczenie w popularyzacji nauki
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego
Oferujemy: 
 • Umowę o pracę na pełen etat, na czas określony do 31.12.2023 r. (z możliwością przedłużenia w przypadku kontynuacji programu)
 • Realny wpływ na program organizowanych wydarzeń
 • Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w nowoczesnej instytucji kultury
 • Wsparcie zespołu oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport, Legimi, świadczenia z ZFŚS)

Wspólny Program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Podobne oferty

2022-06-27

Specjalista / Specjalistka w programie Nauka dla Ciebie 

Firma: Centrum Nauki Kopernik

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Poszukujemy osoby, która wesprze zespół programu Nauka dla Ciebie i będzie odpowiedzialna/lny za realizację prac związanych z organizacją Konkursu Nauka dla Ciebie oraz komponentu Nauka dla Ciebie w domu Opis stanowiska: Koordynacja prac związanych z...