Edukacja i nauczanie

Lista ogłoszeń dla nauczycieli

Sprawdź oferty pracy w szkole. Propozycje zatrudnienia dla nauczycieli czekają!

2023-03-05

Nauczyciel psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

małopolskie / Jabłonka

praca nauczyciela psychologa Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe: możliwość przyuczenia

2023-03-04

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne (z. aspergera)

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

małopolskie / Trzebinia

Współorganizowanie kształcenie specjalnego ucznia z Zespołem Aspergera, udzielanie mu wsparcia. Współpraca z pozostałymi nauczycielami pracującymi w uczniem dla efektywniejszego nabywania wiadomości i umiejętności szkolnych przez ucznia w zespole klasowym,...

2023-03-04

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

kujawsko-pomorskie / Żnin

Stanowisko pracy bezpośrednio Dyrektorowi, nauczyciel wychowania przedszkolnego Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (zdolności...

2023-03-04

Wizytator

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

dolnośląskie / Wałbrzych

Warunki pracy reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, podróże służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła...

2023-03-04

Wizytator

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

dolnośląskie / Wrocław

Warunki pracy reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, podróże służbowe; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia...

2023-03-04

Wizytator

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

dolnośląskie / Wrocław

Warunki pracy reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, podróże służbowe; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia...

2023-03-04

Wizytator

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

dolnośląskie / Jelenia Góra

Warunki pracy reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, podróże służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła...

2023-03-03

Nauczyciel geografii

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

świętokrzyskie / Opatów

Wg przydziału-zakresu obowiązków Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Wymagania inne: Nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym i wykształceniem wyższym magisterskim do nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej.

2023-03-03

Nauczyciel psycholog w szkole podstawowej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

podlaskie / Kuźnica

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły podstawowej. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wymagania konieczne:...

2023-03-03

Nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

podlaskie / Suwałki

prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i usprawniających Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: oligofrenopedagogika / pedagogika specjalna