Edukacja i nauczanie

Lista ogłoszeń dla nauczycieli

Sprawdź oferty pracy w szkole. Propozycje zatrudnienia dla nauczycieli czekają!

2023-03-03

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

łódzkie / Skierniewice

- opieka dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego -autyzm Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika specjalna Wymagania inne: - wyższe pedagogiczne- pedagogika specjalna lub pokrewne...

2023-03-03

Nauczyciel przedszkola

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

lubelskie / Lublin

Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej pod nadzorem opiekuna, prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, specjalizacja: pedagogika...

2023-03-03

Nauczyciel języka polskiego i wychowawca

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

lubelskie / Włodawa

Nauczanie języka polskiego w oddziale VII i VIII szkoły podstawowej, wykonywanie obowiązków wychowawcy klasy. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: filologia polska Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne...

2023-03-03

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

lubelskie / Lublin

prowadzenie zajęć edukacyjnych Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Język: portugalski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany...

2023-03-03

Nauczyciel przedszkola

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

podkarpackie / Gać

praca z dziećmi 3-5 lat Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: edukacja przedszkolna

2023-03-03

Nauczyciel języka angielskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie

lubelskie / Łuków

Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Filologia angielska Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Wymagania inne: wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane...

2023-03-03

Nauczyciel logopedii, rewalidacji

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

zachodniopomorskie / Konikowo

prowadzenie zajęć logopedii i zajęć rewalidacyjnych mowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, logopedia

2023-03-03

Nauczyciel języka angielskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

kujawsko-pomorskie / Witkowo (pow. lipnowski, gm. Wielgie), Witkowo

prowadzene zajęć języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne

2023-03-03

Nauczyciel psycholog

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

wielkopolskie / Września

Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym i znacznym i głębokim.; niepełnosprawne ruchowo w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; niedostosowane społecznie; zagrożone niedostosowaniem społecznym;...

2023-03-03

Nauczyciel informatyki

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

wielkopolskie / Poznań

Nauczyciel informatyki Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: Umiejętność pracy w...