Edukacja i nauczanie

Lista ogłoszeń dla nauczycieli

Sprawdź oferty pracy w szkole. Propozycje zatrudnienia dla nauczycieli czekają!

2022-11-17

Nauczyciel wspomagający

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

kujawsko-pomorskie / Stobno

Współorganizacja procesu edukacyjnego, oraz pomocy psychologiczno -podagogicznej oraz wspomaganie uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną.Pełnienie dyżurów, opieka nad uczniami.realizacja obowiązków wynikających z Karty nauczyciela oraz zadań...

2022-11-17

Nauczyciel przedszkola z oligofrenopedagogiką

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

kujawsko-pomorskie / Cielęta

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dzieckiem niepełnosprawnym Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z oligorenopedagogiką Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Wymagania...

2022-11-17

Nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog)

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

wielkopolskie / Lubstów

Kształcenie osób z niepełnosprawnością w celu przywrócenia im maksymalnej sprawności intelektualnej i jej rozwoju Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog) Wykształcenie: wyższe (w tym...

2022-11-17

Nauczyciel

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

świętokrzyskie / Jędrzejów

sprawowanie opieki nad dziećmi i ich nauką w wieku przedszkolnym Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Oferta pracy w ramach prac interwencyjnych skierowana do osób bezrobotnych zarejetrpwanych w PUP Pińczów.

2022-11-17

Nauczyciel psycholog w szkole podstawowej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

podlaskie / Kuźnica

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły podstawowej. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wymagania konieczne:...

2022-11-17

Nauczyciel psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

wielkopolskie / Siedlec

pełnienie obowiązkow psychologa w wymiarze 11/22. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

2022-11-17

Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

wielkopolskie / Siedlec

Nauczanie języka polskiego uczniów z Ukrainy, praca na 6/18 Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Język: ukraiński, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły

2022-11-17

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim

lubelskie / Telatyn

Obowiązki nauczyciela współorganizującego proces kształcenia Wymagania konieczne: Zawód: Pedagog specjalny (wymagany staż - lata: 3) Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Oligofrenopedagogika Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek:...

2022-11-16

Nauczyciel języka angielskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź

- nauczanie j. angielskiego w szkole podstawowej - wielkość etatu 9/18 Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Filologia angielska / studia podyplomowe Język: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany...

2022-11-16

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Gorzanów

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawoeej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia do nauczania WOSu