2022-06-14

Nauczyciel języka polskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź

- prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jej opiece uczniów- wspiera rozwój psychologiczny uczniów, tak zdolności oraz zainteresowania- ocenia systematycznie pracę uczniów-...

2022-06-14

Nauczyciel bibliotekarz

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź

- prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jej opiece uczniów- wspiera rozwój psychologiczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania- ocenia systematycznie pracę uczniów-...

2022-06-14

Nauczyciel informatyki

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

lubelskie / Międzyrzec Podlaski

nauczanie informatyki zgodnie z podstawą programową Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne

2022-06-14

Nauczyciel proktycznej nauki zawodu- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

lubelskie / Okszów-Kolonia

Nauczyciel przedniotów zawodowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, specjalizacja: mechanizacja rolnictwa i agrotroniki Wymagania inne: Wykszytałcenia wyższe kierunkowe z...

2022-06-14

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu - technik weterynarii

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

lubelskie / Okszów-Kolonia

nauczyciel przedmiotów zawodowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym Wymagania inne: Wykszyałcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznymWynagrodzenie według...

2022-06-14

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

lubelskie / Zwierzyniec

prowadzenie zawodowych zajęć dydaktycznych w technikum informatycznym lub technikum programowaniagodziny pracy wg podziału godzin Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: informatyczne Wymagania inne: wymagane umiejętności:...

2022-06-14

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie stolarz

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

wielkopolskie / Rydzyna

prowadzenie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie stolarz z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz słabosłyszącymi i niesłyszącymi Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne Uprawnienia: uprawnienia pedagogiczne...

2022-06-14

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

wielkopolskie / Rydzyna

prowadzenie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz słabosłyszącymi i niesłyszącymi Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne Uprawnienia:...

2022-06-14

Nauczyciel praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych w zakresie grafiki komputerowej i poligrafii cyfrowej

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

zachodniopomorskie / Koszalin

praktyczna i teoretyczna nauka zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: wykształcenia wyższe mgr inżynier, inżynier ( w zakresie informatyki, grafiki komputerowej, poligrafii cyfrowej), doświadczenie zawodowe w...

2022-06-14

Nauczyciel fizyki

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie

wielkopolskie / Rogaszyce

Nauczyciel fizyki w kl. VII i VIII Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Praca z dziećmi i młodzieżą.