2022-06-13

Nauczyciel / Korepetytor

Superprof

podlaskie / Białystok

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...

2022-06-13

Nauczyciel / Korepetytor

Superprof

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...

2022-06-11

Nauczyciel przedszkola/stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

zachodniopomorskie / Szczecin

- realizacja podstawy programowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

2022-06-11

Nauczyciel języka polskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

pomorskie / Bytonia

Nauczanie języka polskiego w klasach IV-VIII. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: filologia polska Uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne Wymagania inne: koniecznie: wykształcenie wyższe magisterskie kierunek/specjalizacja...

2022-06-11

Nauczyciel wspomagający

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

pomorskie / Pogódki

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu dla dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością - autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, specjalizacja: oligofrenopedagogika Uprawnienia: przygotowanie...

2022-06-09

Nauczyciel techniki

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

małopolskie / Nowa Wieś

Prowadzenie lekcji techniki, wypełnianie obowiązków pracownika pedagogicznego zatrudnionego w publicznej szkole podstawowej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: technika Wymagania inne: wykształcenie wyższe...

2022-06-09

Nauczyciel informatyki

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

małopolskie / Nowa Wieś

Prowadzenie lekcji informatyki, wypełnianie obowiązków pracownika pedagogicznego zatrudnionego w publicznej szkole podstawowej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: informatyka Wymagania inne: wykształcenie...

2022-06-09

Nauczyciel - wychowawca

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

podkarpackie / Rzeszów

opieka nad wychowankami podczas ich pobytu w świetlicy i klubie, pomoc w odrabianiu zadań domowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Wymagania inne: kontakt telefoniczny z pracodawcą tel. 600831476Oferta stażu skierowana...

2022-06-09

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

małopolskie / Wieliczka

Organizacja i realizacja programu w oddziale dzieci 3-4 latków. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Poziom wykształcenia: ostatni rok studiów kierunkowych lub licencjackich, albo ukończone studia ze stopniem...

2022-06-08

Nauczyciel matematyki

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Piaseczno

prowadzenie zajęć z przedmiotu w języku angielskim w szkole podstawowej, praca wychowawcza Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne...