2021-09-03

Nauczyciel produkcji zwierzęcej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

podlaskie / Sokółka

Realizacja zajęć dydaktycznych teoretycznych i praktycznych z produkcji zwierzęcej i zajęć produkcji zwierzęcej z młodzieżą uczącą się w zawodzie technik rolnik. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

2021-09-03

Nauczyciel

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

mazowieckie / Nieciecz Włościańska

Nauczyciel klasy pierwszej Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, specjalizacja: nauczanie wczesnoszkolne lub kształcenie zintegrowane

2021-09-03

Nauczyciel chemii

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

zachodniopomorskie / Koszalin

nauczanie chemii Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

2021-09-03

Nauczyciel świetlicy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź

- prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i i wychowawczych w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika Wymagania inne: umiejętność współpracy w grupiedobry...

2021-09-03

Nauczyciel techniki

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

lubelskie / Święcica

Nauczanie techniki w klasie łącznej (4,5,6). Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne Wymagania inne: Szkoła Podstawowa w Święcicy - nauczyciel techniki - 1 godzina w tygodniu.

2021-09-03

Nauczyciel języka angielskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

lubelskie / Jabłonna Druga

Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne

2021-09-03

Nauczyciel wspomagający

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

lubelskie / Drelów

wspomaganie pracy ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Wymagania inne: studia podyplomowe - oligofrenopedagogika

2021-09-03

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

wielkopolskie / Świerczyna

prowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie (2,5 godz. tygodniowo) Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Wymagania inne: Wymagane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedag. z...

2021-09-03

Nauczyciel informatyki

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

wielkopolskie / Poznań

nauczyciel informatyki Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne Wymagania inne: Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub informatyczne. Doświadczenie zawodowe- czynny pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego. Doświadczenie...

2021-09-03

Nauczyciel w zakresie teleinformatyki

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

wielkopolskie / Zagórów

Nauczyciel przedmiotow zawodowych w zakresie teleinformatyki z kwalifikacjami do nauczania w technikum.Zatrudnienie od 01.09.2021 na pelen etat.CV proszę skladać droga elektroniczną na adres sekretariat@zszagorow.eu w tytule wiadaomości wpisać "nauczanie...