Edukacja i nauczanie

Lista ogłoszeń dla nauczycieli

Sprawdź oferty pracy w szkole. Propozycje zatrudnienia dla nauczycieli czekają!

2022-12-01

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

podlaskie / Sokółka

Nauczanie i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: wychowanie przedszkolne Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Wymagania inne: mile widziane: terapia pedagogiczna,...

2022-12-01

Nauczyciel psycholog w szkole podstawowej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

podlaskie / Kuźnica

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły podstawowej. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wymagania konieczne:...

2022-11-30

Nauczyciel języka angielskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie

lubelskie / Lisikierz

Nauczanie języka angielskiego w punkcie przedszkolnym oraz w klasach 0-VII Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Filologia angielska Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Wymagania inne: Wykształcenie wyższe kierunkowe,...

2022-11-30

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

śląskie / Więcki

obowiązki nauczyciela przedmiotu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

2022-11-30

Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

wielkopolskie / Siedlec

Nauczanie języka polskiego uczniów z Ukrainy, praca na 6/18 Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Język: ukraiński, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły

2022-11-30

Nauczyciel psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

wielkopolskie / Siedlec

pełnienie obowiązkow psychologa w wymiarze 11/22. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

2022-11-30

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

wielkopolskie / Budzisław Kościelny

1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kompensowania różnych deficytów, 2. określanie uwarunkowań efektywności i nauczania osób niepełnosprawnych, 3. diagnozowanie i rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych 4. dobór...

2022-11-30

Nauczyciel przedszkola

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

świętokrzyskie / Końskie

Prowadzenie zająć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, kształtowanie u dzieci umiejętności intelektualych i praktycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie form twórczości dziecięcej, realizowanie programów...

2022-11-30

Nauczyciel przedszkola

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

śląskie / Częstochowa

opieka nad dziećmi ,planowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych,prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązujacymi przepisami,rozwijanie zainteresowań dzieci,współpraca z rodzicami i kadrą przedszkola Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym...

2022-11-30

Nauczyciel przedszkola

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

lubelskie / Lublin

Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej pod nadzorem opiekuna, prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, specjalizacja: pedagogika...