Jeszcze niedawno dużo słyszało się o tym, że nauczyciele mimo wykonywania naprawdę ciężkiej pracy związanej z kształceniem przyszłych pokoleń Polaków są jedną z najgorzej opłacanych grup zawodowych. Liczne protesty i zażalenia pisane przez nauczycieli zaowocowało podwyżką ich płac, która i tak pozostaje niezadowalająca w oczach większości przedstawicieli tego zawodu, nauczyciel Tychy.

4Podstawą pensji każdego nauczyciela jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze, które zależy od stopnia awansu i kwalifikacji. Inne wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi stażyście, inne kontraktowemu, inne mianowanemu, a jeszcze inne dyplomowanemu. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli w poszczególnych grupach w 2013 wynosi:

stażysta               – 2 717,59 zł
kontraktowy         – 3016,52 zł
mianowany          – 3913,33 zł
dyplomowany       – 5000, 37 zł

Do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dochodzą jeszcze różne dodatki, które uzależnione są od indywidualnej sytuacji nauczyciela oraz od tego w jakiej pracuje gminie. Dodatków tych wyszczególniono kilkanaście, a wśród nich najważniejszymi są:

  • dodatek stażowy (za wysługę lat) wynoszący 1 procent wynagrodzenia zasadniczego za rok stażu, ale nie więcej niż 20%;
  • dodatek za pracę po godzinach  – 75% stawki zasadniczej,
  • dodatek motywacyjny (uzależniony od gminy w której znajduje się szkoła – od 10 do 100 zł miesięcznie),
  • dodatek za wychowawstwo,
  • trzynastki, nagrody jubileuszowe i zniżki na PKP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *