Zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów (PKZ) stanowiska nauczycieli dzielą się na następujące grupy i podgrupy (nauczyciel Lublin):

2232         Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2321      Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

232101 Nauczyciel biologii
232102 Nauczyciel chemii
232124 Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
232103 Nauczyciel etyki
232104 Nauczyciel fizyki i astronomii
232105 Nauczyciel geografii
232106 Nauczyciel historii
232107 Nauczyciel informatyki/technologii informacyjnej
232108 Nauczyciel języka obcego
232109 Nauczyciel języka polskiego
232110 Nauczyciel matematyki
232111 Nauczyciel muzyki
232112 Nauczyciel plastyki
232113 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
232114 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
232115 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
232116 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
232117 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
232118 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
232119 Nauczyciel przedsiębiorczości
232120 Nauczyciel religii
232121 Nauczyciel techniki
232122 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
232123 Nauczyciel wychowania fizycznego
232190 Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

233         Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli

2331      Nauczyciele szkół podstawowych

233101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
233102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
233103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
233104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
233105 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
233106 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
233107 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
233108 Nauczyciel nauczania początkowego
233109 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
233110 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
233111 Nauczyciel religii w szkole podstawowej
233112 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
233113 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
233190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2332      Nauczyciele przedszkoli

233201 Nauczyciel przedszkola

234         Nauczyciele szkół specjalnych

2341      Nauczyciele szkół specjalnych

234101 Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)
234102 Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)
234103 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
234104 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
234190 Pozostali nauczyciele szkół specjalnych

235         Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy

2351      Specjaliści metod nauczania

235101 Nauczyciel doradca metodyczny
235102 Nauczyciel instruktor
235190 Pozostali specjaliści metod nauczania

2352      Wizytator szkolny

235201 Wizytator

2353      Egzaminator

235301 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
235390 Pozostali egzaminatorzy

2359      Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

235901 Nauczyciel bibliotekarz
235902 Nauczyciel konsultant
235903 Nauczyciel logopeda
235904 Nauczyciel psycholog
235905 Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej
235906 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
235907 Pedagog szkolny
235908 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
235910 Wykładowca na kursach (edukator, trener)
235990 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.