Nauczyciel w klasach 1-3 szkoły podstawowej powinien być osobą, która swoim ciepłem i zrozumieniem przygotuje dzieci do kolejnych lat intensywnej nauki i zbierania wiedzy o otaczającym świecie. Pierwsza, druga i trzecia klasa podstawówki to swoiste przejście między czasem przedszkolnym, a prawdziwą szkołą – szkołą z podziałem na poszczególne przedmioty, wieloma obowiązkami i coraz większym zakresem informacji do przyswojenia. Kilkanaście lat temu dzieci uczęszczające do początkowych klas szkoły podstawowej miały wyszczególniony podział na różne przedmioty, jednak w związku ze zmianami, jakie nastąpiły jakiś czas temu, dzieci zaczęły korzystać z nauczania zintegrowanego. W jednej książce, przewidzianej na określony okres czasu, dzieci znajdą zagadnienia zarówno z języka polskiego, matematyki, przyrody czy muzyki. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, a nauczyciel jest odpowiedzialny za płynne przechodzenie z tematu do tematu.

21Dzieci, po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej zostają odcięte od dotychczasowego sposobu nauki i wrzucone w realia, w których każde czterdzieści pięć minut jest poświęcone zagadnieniom związanym z określonym przedmiotem. Na miejscu wychowawczyni odpowiedzialnej za prowadzenie wszystkich przedmiotów w nauczaniu początkowym pojawiają się liczni nauczyciele, z których każdy skupia się wyłącznie na swojej dziedzinie, nauczyciel Opole. Dla wielu dzieci taki przeskok jest źródłem wielu stresów i problemów z nauką, dlatego ważnym jest by nauczyciel nauczania początkowego przygotował swoich wychowanków do tego, co czeka ich po zdaniu do czwartej klasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *