Edukacja i nauczanie
Ścieżka kariery zawodowej nauczyciela
Rozwój kariery w zawodzie nauczyciela jest rozwojem dość specyficznym, bo i samo stanowisko nauczyciela w szkole jest dość oryginalne. W większości firm działających na terenie Tarnowa, osoba zatrudniona na danym stanowisku pracy posiada różne możliwości rozwoju i awansu zawodowego. Jeśli ktoś nie chce rozwijać się w kierunku zaproponowanym mu przez przedsiębiorstwo, zawsze może zrezygnować z pracy i poszukać czegoś w innej branży i w innej firmie. Nauczyciel w szkole publicznej zawsze pozostanie nauczycielem, a może jedynie ubiegać się o różne stopnie tego nauczycielstwa, nauczyciel Tarnów.

Rozpoczynając naukę w szkole, osoba przekazująca wiedzę swoim uczniom jest nauczycielem stażystą, a staż kończy się po kilku (od dwóch do pięciu) latach praktyki. Z nauczyciela stażysty przechodzi się na nauczyciela kontraktowego, później mianowanego, by na końcu zostać nauczycielem dyplomowanym. Oczywiście możliwy jest również awans administracyjny w strukturze szkoły i zostanie np. dyrektorem lub jego zastępcą.

Liczba lat jakie trzeba przepracować w zawodzie nauczyciela by zostać nauczycielem dyplomowanym i tym samym otrzymywać najwyższe możliwe wynagrodzenie jest różna i zależy od wielu czynników, między innymi indywidualnych osiągnięć nauczyciela. Nauczyciele odnoszący sukcesy w swoim zawodzie mają większe możliwości szybszego awansu. W tym przypadku zawód nauczyciela całkowicie pokrywa się z innymi zawodami istniejącymi w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *