Edukacja i nauczanie
Awans nauczyciela
Od trzech lat pracuję jako nauczyciel kontraktowy w jednej z legnickich szkół średnich, w związku z czym w najbliższym czasie mam zamiar rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne w celu awansu na stanowisko nauczyciela mianowanego. Aby zapoczątkować postępowanie muszę złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły lub właściwego organu. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, jako nauczyciel kontraktowy muszę złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowe za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosku będę zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Oprócz wniosku, nauczyciel Legnica, do dyrektora szkoły lub organu właściwego muszę dołączyć odpowiednią dokumentację, na którą składają się:

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia awansu zawodowego – poświadczone kopie;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przeze mnie przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;
b) dacie zatwierdzenia mojego planu rozwoju zawodowego,
c) dacie złożenia przeze mnie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przeze mnie ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *