Edukacja i nauczanie
zielona szkoła a wynagrodzenie dla nauczyciela
Czy za wyjazd z dziećmi na zieloną szkołę nauczyciel otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie?

Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wyjazd nauczycieli z dziećmi na zieloną szkołę, czy też inne wycieczki, traktowany jest jako zajęcia zgodne z zadaniami statutowymi szkoły, które muszą być realizowane w ramach obowiązującego czterdziestogodzinnego tygodnia pracy. Pomimo tego, że opiekunowie wycieczki sprawują nadzór i odpowiadają za swoich podopiecznych 24 godziny na dobę, co automatycznie wychodzi poza wymiar czasu pracy, to jednak nie ma bezpośredniego przełożenia na wynagrodzenie wypłacane w ramach stosunku pracy. W praktyce wygląda to tak, że jeśli godziny pracy miałyby wykraczać ponad pełnowymiarowy czterdziestogodzinny tydzień, wówczas do opieki oddelegowani są także dodatkowi nauczyciele, albo inni opiekunowie np. rodzice. Dyrektor może także skorzystać z przepisów, które regulują wykonywanie czynności wychodzących ponad zakres obowiązków pracowniczych tj. z umów cywilnoprawnych.

W przypadku kiedy wyjazd zahacza o dni wolne od pracy tj. sobotę, niedzielę, wówczas mają zastosowanie przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela (art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela), które mówią o tym, że nauczycielowi przysługuje prawo do odbioru dnia wolnego za wykonywanie w dniu wolnym od pracy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. W rzadkich i szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamiast urlopu nauczyciel może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

9 maja 2017

Moim zdaniem nauczyciele powinni dostawać dużo większe wynagrodzenie za taki wyjazd z dzieciakami. Jakby nie było to duża odpowiedzialność 24h na dobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *